Consumer Electronics Questions and Answers
10 November 2014, 07:49 PM
Question: [HELP] Điện thoại mất tiền đột ngột??
Mình đang sử dụng đt SAMSUNG GT-S5233S, xài sim Vina. Mới nạp vào 50k thì một lát mất 10k chỉ còn 40k. Chả điện cho ai hay nhắn tin cho ai mà nó vẫn cứ trừ. mỗi ngày cứ trừ 10k. Thế là 5 ngày đi luôn 50k. Nhờ các bạn khắc phục tình trạng này giùm mình
Votes: 11
Answer:
neu dt ban co chu E thi bi tru do internet
Ask your question:
Question will be posted pending approval

About Maileet
Our system crawl the web to find the best answers for questions about consumer electronics topics (Camcorders, Games & Gear, Cell Phones etc.)